Produkty a služby

Development

Development v oblasti bytové i komerční výstavby, jedná se o kompletní řízení realizace projektů staveb.

Činnost developera spočívá ve vyhledání vhodného pozemku pro daný záměr, následný nákup pozemku, zajištění financování, koordinace přípravných a projektových prací vedoucích k získání stavebního povolení, výběr dodavatele stavby, řízení realizace vlastní stavby ukončené kolaudací a předání finálního díla koncovému klientovi s následným zabezpečením záručního servisu.

Hlavní obrázek služby - Development