Produkty a služby

Cost management

V rámci projektového řízení nabízíme Cost management (cenový management). Ten nezávisle na velikosti projektu nabízí integrovaný postup a metody k dosažení určených cílů. V centru zájmu Cost managementu je cenová problematika projektu. Počáteční odhad ceny je v daných fázích přípravy zpřesňován až po finální kalkulaci nákladů. V rámci realizační fáze jde pak především o kontrolou nákladů a správu cenové databáze.

Součástí Cost managementu je rovněž časové plánování orientující vymezení priorit před realizační fází. Sleduje projekt od návrhu prvotní koncepce přes schválení až po podrobné dopracování.

Hlavní obrázek služby - Cost management