Produkty a služby

Inženýrská činnost

Inženýrskou činností ve výstavbě je zastupování stavebníka při jednání s orgány státní správy a ostatními účastníky řízení.

  • Projednání zadání stavby s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí, zpracování dokumentů potřebných pro zahájení územního řízení, získání územního rozhodnutí.
  • Projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení, zpracování dokumentů potřebných pro zahájení stavebního řízení, zajištění stavebního povolení.
  • Projednání projektové dokumentace pro vodoprávní řízení s příslušnými orgány a organizacemi za účelem vydání stavebního povolení vodohospodářské části, zpracování dokumentů potřebných pro zahájení stavebního řízení, zajištění vodoprávního povolení.
  • Zajištění kolaudačního řízení.
Hlavní obrázek služby - Inženýrská činnost