Produkty a služby

Konzultace

Naše společnost nabízí konzultační a poradenské služby v různých fázích výstavby.

Největších úspor při výstavbě je možno dosáhnout důkladnou analýzou projektové dokumentace v průběhu jejího zpracování. Jedná se o službu, jejímž obsahem je definování záměrů klienta, posuzování vznikající projektové dokumentace, optimalizaci technických řešení, zhodnocení použití případných alternativních materiálů a stavebních technologií, posouzení proveditelnosti stavby a kontrola odhadu nákladů a harmonogramů z hlediska kompletnosti a přesnosti.

Dále také nabízíme poradenství při vlastní realizaci stavby.

Hlavní obrázek služby - Konzultace