Produkty a služby

Technický dozor

Technický dozor je zástupce investora (stavebníka). Technický dozor investora zahrnuje kontrolu prováděné stavby tak, aby generální zhotovitel či jednotliví subdodavatelé dodržovali technické podmínky realizace, platné zákony a normy, stavbu prováděli kvalitně a dodržovali rozpočet a termíny stavby.

Hlavní obrázek služby - Technický dozor